მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი

ქ. თბილისში ერედვის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსში დამონტაჟდება 1 ერთეული ლიფტი 6 გაჩერებით