კურორტი მზეთამზე, ეკო ჰოტელი

კურორტი მზეთამზე, ეკო ჰოტელი

კურორტი მზეთამზე, ეკო ჰოტელი, დამონტაჟდა 1 ერთეული ლიფტი, 6 გაჩერებით.