მიხეილ მესხის სტადიონი

მიხეილ მესხის სტადიონი

დამონტაჟდა 1 ერთეული ლიფტი, 2 გაჩერებით