სამტრედიის N12 საჯარო სკოლა

სამტრედიის N12 საჯარო სკოლა

სამტრედიის N12 საჯარო სკოლაში დამონტაჟდა 1 ერთეული გარედან მისადგმელი შშმ პირების 3 გაჩერებიანი ლიფტი, პანორამული შახტით და 2 ერთეული შშმ პირების ამწე პლატფორმა.