ახალციხის საბავშვო ბაღი

ახალციხის საბავშვო ბაღი

ახალციხის საბავშვო ბაღი

დამონტაჟდა  1 ერთეული ლიფტი, 2 გაჩერებით