დოლიძის 50

დოლიძის 50

დოლიძის 50, კომერციული ფართი, დამონტაჟდა 1 ერთეული ლიფტი, 5 გაჩერებით.