რუსთავის მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი

რუსთავის მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი

დამონტაჟდა 2 ერთეული ლიფტი.