"კომპაქტ დეველოპმენტი"

"კომპაქტ დეველოპმენტი"

დამონტაჟდა 1 ერთეული ლიფტი, 6 გაჩერებით