თბილისის 43-ე საჯარო სკოლა

თბილისის 43-ე საჯარო სკოლა

ქ. თბილისის 43-ე საჯარო სკოლა, დამონტაჟდა გარედან მისადგმელი პანორამული ლიფტი 4 გაჩერებით