სასტუმრო ქუმლი

სასტუმრო ქუმლი

დამონტაჟდა ერთი ერთეული ლიფტი