თბილისის 71-ე საჯარო სკოლა

თბილისის 71-ე საჯარო სკოლა

დამონტაჟდა  ერთი ერთეული პლატფორმა შშმ პირებისათვის