თერჯოლმშენი

თერჯოლმშენი

დამონტაჟდა 2 ერთეული ლიფტი 9 გაჩერებით