სამშენებლო კომპანია "DEME"

სამშენებლო კომპანია "DEME"

სამშენებლო კომპანია "DEME"

CLC-მ დაამონტაჟა 1 ერთეული ლიფტი