სოფელ გოლთეთის საჯარო სკოლა

სოფელ გოლთეთის საჯარო სკოლა

დამონტაჟდა პანორამული ლიფტი 3 გაჩერებით