იუსტიციის სახლი გარდაბანში

იუსტიციის სახლი გარდაბანში

გარდაბნის იუსტიციის სახლი,  დამონტაჟდა 1 ერთეული ლიფტი