შსს-ს საცხოვრებელი კორპუსი

შსს-ს საცხოვრებელი კორპუსი

შსს-ს საცხოვრებელ კორპუსში 

დამონტაჟდა 2 ერთეული ლიფტი 12 გაჩერებებით