ბათუმის ფიზიკა მათემატიკის სკოლა

ბათუმის ფიზიკა მათემატიკის სკოლა

ბათუმის ფიზიკა მათემატიკის სკოლაში  

დამონტაჟდა 2 ერთეული ლიფტი 3 გაჩერებებით