სასტუმრო "სვიანა"

სასტუმრო "სვიანა"

კახეთში სასტუმრო "სვიანა"-ში CLC-მ დაამონტაჟა 1 ერთეული ლიფტი 3 გაჩერებით;