საავადმყოფოს ლიფტი

საავადმყოფოს ლიფტი

საავადმყოფოებისა და სამედიცინო ცენტრებისთვის მობილობის ამოხსნის შემუშავებისას, 
პაციენტების უსაფრთხოება ყველაზე მნიშვნელოვანია.
ჩვენს ლიფტებში კომფორტულად ჯდება საწოლები და სამედიცინო აღჭურვილობა, 
რომ პაციენტები და პერსონალი სწრაფად და კომფორტულად გადაადგილდნენ.