ტრავოლატორი

ტრავოლატორი

ესკალატორისგან განსხვავებით ტრავოლატორს არ გააჩნია კიბისებური სტრუქტურა
მონტაჟდება ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ან დაბალი დახრის კუთხით, გამოიყენება მგზავრების მაღალი ნაკადის (6000- 1000 ადამიანი საათში) გადასაყვანად