ლიფტი ავტომობილებისთვის

ლიფტი ავტომობილებისთვის

ლიფტი ავტომობილისთვის გამოიყენება მრავალდონიან პარკინგებზე ავტომობილების გადასაყვანად 
ადაპტირებულია ავტომობილიდან გადმოუსვლელად 
დისტანციურად ლიფტის მართვისათვის
განკუთვნილია 5️ ტონამდე ავტომობილებისათვის