სამშენებლო კალათა

სამშენებლო კალათა

სამშენებლო კალათა გამოიყენება სამშენებლო ინვენტარის გადასაადგილებლად
ასევე გამოიყენება მშენებლობებზე გარე ფასადის სამუშაოების დროს.